Bolagsnamn_lila-kopiera.png

Bokföring  Bokslut   Deklaration

DSC_0083-svvit-beskuren.jpg

"Hur samarbetet ser ut beror på dina önskemål och behov."

Christel Green

CG Ekonomi erbjuder tjänster inom ekonomiområdet främst till små och medelstora företag, oavsett företagsform: aktiebolag, handelsbolag, stiftelse, förening eller enskild firma.

Vill du ha CG Ekonomi som ditt företags "ekonomiavdelning"?

Då sköter jag allt från löpande redovisning och fakturering till bokslut och deklaration.

Vill du hellre ha hjälp med delar av ekonomiarbetet? Du kan t ex lämna alla verifikationer en gång i månaden och få en månadsrapport tillbaka.

Erfarenheter

Jag har arbetat med allt från löpande redovisning till ekonomiansvar i olika företag och organisationer sedan 1995. Under många år arbetade jag med små och medelstora företag inom film-, teater- och artistbranschen, vilket gör att jag har erfarenhet dels av komplexa organisationer, dels av många och varierande arbetsuppgifter.

Under ett par år arbetade jag delvis i Spanien med bokföring och ekonomi inom hotell- och restaurangbranschen och fick då erfarenhet av att sätta mig in i ett annat europeiskt lands bokföringsregler m m.

För mig är det viktigt, att tillsammans med dig och utifrån ditt företags specifika situation, se till att verksamhetens ekonomistryrning blir enkel och effektiv.


Kontakt

CG Ekonomi

0709 92 94 64

christel@cgekonomi.se


Exempel på tjänster

Löpande redovisning - bokföring av alla verifikationer i verksamheten.

Fakturering - för att slippa att fakturorna till kunderna inte skickas i tid och därmed "försenade" intäkter så kan det vara ett alternativ att få hjälp med faktureringen.

Kund- och leverantörsreskontra - en sidoordnad bokföring där kund- och leverantörsuppgifter finns och där man kan följa obetalda och betalda fakturor, påminnelser m m. Reskontran blir en del av redovisningen.

Projektredovisning - kanske vill du hålla en extra koll på ett projekt eller en ny satsning, då kan projektredovisning vara ett bra val.

Skattedeklarationer - för moms och löner - både moms och löner deklareras vid bestämda tidpunkter och skickas in till Skatteverket.

Löner - få hjälp med att göra och skicka ut löneavier och/eller att sammanställa kontrolluppgifterna i januari.

Bokslut - när räkenskapsåret är slut eller oftare om det finns behov av det.

Årsredovisning - sammanställning av årets transaktioner som ska skickas in till Bolagsverket.

Inkomstdeklarationer - för företaget, ägarna men även privatpersoner.

Hjälp med att lägga upp administrativa rutiner - bra fungerande rutiner gör att arbetet går snabbare, lättare och blir mer ekonomiskt samt att risken för "fel" minskar.